Egå Vandværk a.m.b.a. - Generalforsamling.
                        
           ONSDAG DEN 29. MARTS 2023 KL. 19.00
         
 i Hjortshøj Forsamlingshus, Smedebakken 8, Hjortshøj
                        
Dagsorden iflg. vedtægterne:            
                        
1.    Valg af dirigent.                
2.    Bestyrelsens beretning.            
3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4.    Indkomne forslag fra andelshaverne eller bestyrelse.
5.     Fastsættelse af budget,  herunder fastsættelse af takster.
6.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år eller 
    valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
    På valg er bestyrelsesmedlemmerne     
    Henning Sørensen, Edvard S. Karlsen og Mogens Nygaard
7.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.    
    På  valg er Peer Otto Nielsen og Kaj E. Bärtel.
8.    Eventuelt.                
                        
                        
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kontoret
i hænde senest den 1. marts 2023.        
                        
Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag der skal behandles på
generalforsamlingen, vil være tilgængelige på vandværkets hjemmeside
senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
                        
BESTYRELSEN                    
Egå Vandværk a.m.b.a.                
www.egaavandvaerk.dk                
                        

Egå Vandværk a.m.b.a
Egå Havvej 3
8250 Egå
Telefontid: Tirsdag og Torsdag kl 9 til 12
Kontortid efter aftale
Telefon 86220062
Mail:
info@egaavandvaerk.dk 
bogholderi@egaavandvaerk.dk
drift@egaavandvaerk.dk

Ledningsplan  for Egå Vandværk.