Planlagt renovering på ledningsnettet i 2021 :

Sortemosevej, renovering.
Brovænget,
 ledningsrenovering starter mandag d. 21. juni 2021.
Der kan derfor forekomme færdselsmæssige gener.

 

 


Egå Vandværk a.m.b.a.
Egå Havvej 3
8250 Egå
Kontortid: mandag - torsdag kl. 9 - 12

Telefon 86 22 00 62
info@egaavandvaerk.dk