Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren. Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

  

Check hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger. Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

 

Måler udskiftninger trækker ud på grund af problemer med levering af vandmålere

Alle målere udskiftets på følgene veje i Egå 2023/2024

Blomstervangen
Dagland
Dalsagervej
Egå strandvej
Koralvej
Perlevej
Rouloen
Skolevej
Strandhusvej

Alle målere udskiftets på følgene veje i Gl Hjortshøj 2023/2024

Gammel Kirkevej
Hjortshøj møllevej
Hjortshøjparken
Mejlbyvej
Mølleager
Mølledalen
Sastrupvej
Skødstrupvej
Smedebakken
Sølykken

Østergårdstoften

 Alle målere udskiftes på følgene veje i Hesselballe 2023/2024

Borrevej
Gammelvej
Hesselballevej
Hesselgyden
Myrhøjvej
Tinghøjvej
Tronkærvej

Egå Vandværk a.m.b.a
Egå Havvej 3
8250 Egå
Telefontid: Tirsdag og Torsdag kl 9 til 12
Kontortid efter aftale
Telefon 86220062
Mail:
info@egaavandvaerk.dk 
bogholderi@egaavandvaerk.dk
drift@egaavandvaerk.dk

Ledningsplan  for Egå Vandværk.